Landmandens professionelle samarbejdspartner

Dyrlæger & Ko er en professionel rådgiver og samarbejdspartner for landmanden. Vores kunder er landmænd med ambitioner og tro på, at sunde køer og sund forretning hænger sammen.

Dyrlæger & Ko består af 25 kvægpraksis og knap 100 professionelle kvægdyrlæger fordelt over hele landet. Vi har vores daglige gang i knap 1.600 besætninger med sundhedsrådgivningsaftale og tilser således knap 45% af den samlede malkekvægsbestand i Danmark.