Målret behandlingen af yverbetændelse i din besætning

Ved at udtage mælkeprøver af køer med yverbetændelse kan unødvendige behandlinger undgås.

I denne månedes udgave af Bovi skriver Kirsten Søndergaard Hansen fra Kvægdyrlægerne Midt om, hvordan man kan spare tid og penge ved at målrette behandlinger af yverbetændelse og desuden også reducere risikoen for at malke mælk med antibiotika.
Læs hele den spændende artikel her: Bovi oktober 2019