Ølgod Dyrlæger I/S

Hos Ølgod Dyrlæger er vi 4 kvægdyrlæger som sammen varetager det daglige dyrlægearbejde i mange kvægbesætninger, store som små. Vi har fokus på både dig, det enkle dyr (behandling) og på hele din besætnings sundhed og produktion i rådgivningsarbejdet.

Rådgivning
I rådgivningsarbejdet ønsker vi hos Ølgod Dyrlæger at yde den service, der passer bedst til den enkelte landmand og hans/hendes besætning. Vi tilbyder alle typer af den obligatoriske sundhedsrådgivning, dvs. basismodulet med staldskole eller tværfaglig rådgivning, modul 1 og modul 2.

Uafhængig af anden rådgivning tilbyder vi problemorienteret rådgivning i kvægbesætninger.

Vi deltager i gård-/ produktionsråd og anden tværfaglig rådgivning sammen med produktionskonsulenter.

Behandlinger
En vigtig del af vores arbejde er fortsat enkeltdyrsbehandlinger. Vi tilstræber, at alle dyr bliver behandlet i løbet af formiddagen, hvis ikke andet er aftalt.

Afhorning og kastration af kalve
Vi tilbyder at bedøve og afhorne kalve, eller at bedøve kalve, som du efterfølgende selv afhorner. Kalve, som du selv afhorner, må højest være 3 mdr. gamle.

Vi tilbyder kastration af tyrekalve. Jo yngre kalven er, des mindre er indgrebet. De fleste tyrekalve kan kastreres, når de er ca. 1 mdr. gamle.

Operationer
Vi udfører operationer af løbedrejninger og kejsersnit i stalden. Venstresidig løbedrejning kan vi operere på 2 måder, den traditionelle operation, eller med kikkert. Højresidige løbedrejninger kan kun opereres traditionelt.

Saneringsplaner
I samarbejde med den besætningsansvarlige udarbejder vi saneringsplaner. Det kan f.eks. være planer for, hvordan en besætning bliver fri for Salmonella, Paratuberkulose eller B-streptokokker. Når vi har lavet en saneringsplan, følger vi løbende op og sikrer effekten af planen. På den måde når vi sammen i mål.

Smittebeskyttelsesplaner
Store besætninger skal have en smittebeskyttelsesplan, men mindre besætninger vil også kunne have gavn af at tænke på smittebeskyttelse. Vi udarbejder smittebeskyttelsesplaner, som efterfølgende godkendes af Fødevarestyrelsen.

Reproduktionsarbejde
Vi tilbyder systematisk reproduktionskontrol og rådgivning i kvægbesætninger. Drægtighedsundersøgelser med eller uden scanner, brunstinduktioner og brummer-behandlinger.

Klovrisk
Klovrisk er en analyse af risikofaktorer i stalden, fodringen og generelt management i forhold til klovsundheden. Vi tilbyder at udarbejde klovrisk og lave handlingsplaner, der skal føre til sundere klove og køer.

Velfærd
Vi hjælper med egenkontrol af dyrevelfærd i kvægbesætninger, og vi laver velfærdsvurderinger og handlingsplaner med tiltag, der kan forbedre dyrevelfærden. Alt sammen i samarbejde med den besætningsansvarlige.

Laboratorium
I vores laboratorium dyrker vi dagligt mange mælkeprøver. Ved aflæsning af mælkeprøven bestemmes hvilke bakterier, der er i prøven, og hvilke antibiotika, der kan behandle infektionen.

Vi har mulighed for selv at undersøge gødningsprøver fra kalve med diarre. Ud over at undersøge om det er virus, bakterier eller parasitter, der giver kalven diarre, laver vi en resistensundersøgelse. Derefter vælger vi den rette behandling og forebyggelsesstrategi.

Vi undersøger gødningsprøver fra dyr på græs for løbe-tarmorm og lungeorm.

Få en samarbejdspartner, der ved noget om kvæg

Vi samarbejder gerne med kvægbrugsrådgivere, økonomikonsulenter, banker, fonde m.fl.

Hent brochuren

Hvorfor vælge Dyrlæger&Ko som besætningsdyrlæger?

1.600 besætninger tager ikke fejl: Vi tilbyder sundhedsrådgivning i absolut verdensklasse

Hent brochuren

Et stærkt netværk, der dækker hele landet

Dyrlæger&Ko er det rigtige valg for landmanden, der ved, at sunde køer er vejen til sund økonomi

Hent brochure