Hestepraksis Lolland Falster
Pilehavevej 10
4990 Sakskøbing
Telefon:40234696
CVR.nr.: 42454516
Sønderjysk Kvægpraksis ApS
Fabriksvej 2
6240 Løgumkloster
Telefon:74743530
CVR.nr.: 41401826
E-mail: mojn@sjk-praksis.dk
www: Gå til hjemmeside
Vis mere info

Sønderjysk Kvægpraksis ApS

Vi er placeret midt i Sønderjyllands kvægtætte område og har udgangspunkt fra Fabriksvej 2, Løgumkloster med administration og kvægkontor samlet her.

Vores praksisområde dækker en radius på ca. 40 km omkring Løgumkloster, og vi betjener ca. 120 landmænd med rådgivningsaftaler samt flere mindre besætninger.

Vores kerneområde er servicering af professionelle kvægbrug med fokus på rådgivning om sundhed og dyrevelfærd.

Vi er medlem af Dyrlæger & Ko og vi samarbejder med mange andre kvægfaglige organisationer.

Praksis består af 8 dyrlæger og 4 administrative medarbejdere.

Trehøje Landdyrlæger
Bredgade 54
7480 Vildbjerg
Telefon:97131988
CVR.nr.: 27967051
E-mail: mail@tredyr.dk
www: Gå til hjemmeside
Vis mere info

Trehøje Landdyrlæger

Vi er en kvægpraksis med 7 dyrlæger med fokus på kvæg, får og geder.  Vores praksis ligger i Vildbjerg midt i vores praksisområde.

Vi vægter høj faglighed og opdaterer os løbende på den nyeste viden blandt andet med kurser og efteruddannelse i ind- og udland, så din besætning kan få de bedste resultater

Vi ønsker at hjælpe dig og din besætning med forebyggelse samt behandling af sygdom både ved akut- og sundhedsrådgivningsbesøg.

Kvægdyrlægerne Aps
Føllevej 5
8410 Rønde
Telefon:31393137
CVR.nr.: 32329373
E-mail: Kvaegdyrlaegerne@sundko.dk
www: Gå til hjemmeside
Vis mere info

Kvægdyrlægerne Aps

Kvægdyrlægerne ApS er din professionelle samarbejdspartner og lokale specialist i rådgivning, forebyggelse og behandling af alle former for sygdomme hos kvæg, får, geder og fjerkræ.

Vi arbejder konstant på at holde os ajour – både fagligt og lovgivningsmæssigt for at sikre
den bedst mulige ydelse til vores kunder.

Vi varetager rådgivningsaftaler og akutarbejde på højt fagligt niveau inden for både kvæg, får og geder hele døgnet rundt.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på 31393137 inden for vores telefontid 7-14.

Kvægdyrlægerne Midt ApS
Klintevej 3b
8653 Them
Telefon:73709470
CVR.nr.: 36437731
E-mail: ba@kvaegmidt.dk
www: Gå til hjemmeside
Vis mere info

Kvægdyrlægerne Midt ApS

Kvægdyrlægerne Midt servicerer kvæg-, gede- og fårebesætninger af alle typer og størrelser

Med basis i det midtjyske løser vi mange forskellige opgaver i store og små besætninger med kvæg, får og geder.

Vi er 8 dyrlæger, 1 sekretær og 1 laboratorieansvarlig.

Vi vægter faglighed højt. Vi har 2 kvægfagdyrlæger og flere dyrlæger med ekstrauddannelse i bl.a. reproduktion, klov- og yversundhed, fodring samt velfærd.

I det daglige arbejder vi bl.a. med følgende opgaver

 • Akutte behandlinger (inkl. Døgnvagt)
 • Rådgivningsarbejde (basis, modul 1 og 2). Vi har koblet 2 dyrlæger på hver besætning, som sikrer sparring og højner vores rådgivning og resultaterne i DIN besætning.
 • Brug af ultralydscanner til reproduktionsarbejde og som diagnostisk værktøj til fx lungebetændelse
 • Brug af kikkert til løbedrejninger
 • Økologi
 • Yversundhed
 • Klovsundhed
 • Økonomi
 • Gårdråd og tværfaglig rådgivning
 • Undervisning
 • Laboratorieundersøgelser: bl.a. bakteriologi på mælk, parasitundersøgelser, tørstofbestemmelse på foder og blodprøve analyse.

Vi arbejder også med fjerkræ og hobbygrise

Kvægdyrlægerne Midt er en del af Dyrlæger og Ko fordi det giver os optimale muligheder for netværk, udveksling af viden, sparringspartnere og efteruddannelse. Dermed kan vi hele tiden være fagligt på forkant med muligheder, ønsker og krav, der er aktuelle for besætningerne. Desuden kan vi trække på den ekspertise, som kollegaer i tilknyttede praksis har oparbejdet.

Dyrlægegruppen Vestjylland
Industrivej 53
7620 Lemvig
Telefon:+45 97 88 95 00
CVR.nr.: 29827842
E-mail: info@dyrlaegegruppenvest.dk
www: Gå til hjemmeside
Dyrlægegruppen Skjern Å-Videbæk
Højevej 25 B, 1. th
6900 Skjern
Telefon:97171533
CVR.nr.: 19003302
E-mail: info@dyrlaegegruppen.dk
www: Gå til hjemmeside
Vis mere info

Dyrlægegruppen Skjern Å-Videbæk

Vi er en vestjysk dyrlægepraksis med kvæg som ekspertise. Vi dækker hele viften af kompetenceområder inden for kvæg. Derudover har vi nicher inden for får og geder.

Vi er der, når du har brug for det – med faglighed og engagement!

Den største del af vores tid går med sundhedsrådgivning, hvor vi i samarbejde med dig forsøger:

 • At se bag om problemer og finde løsninger, der passer til din bedrift
 • At sikre dig en rentabel produktion
 • At forebygge sygdom
 • At opretholde god dyrevelfærd

Vi har vagt 365 dage om året, og du kan ringe til os alle døgnets timer.

hjemmeside https://dyrlaegegruppen.dk/

Dyrlægerne OptiVet A/S
Åløkke 3
6630 Rødding
Telefon:74252530
CVR.nr.: 31333571
E-mail: stordyr@optivet.dk
www: Gå til hjemmeside
Vis mere info

Dyrlægerne OptiVet A/S

Hos Dyrlægerne OptiVet A/S får du professionel produktionsrådgivning, sparring og behandling. Vi har særlige kompetenceområder indenfor malkekvægsproduktion, slagtekalveproduktion, kødkvægsproduktion samt mink, får, geder og heste. 

Vi er 7 dyrlæger i OptiVet med adskilt kvægvagt i eget vagtområde.

Som medejere af Dyrlæger & Ko er vores dyrlæger altid opdaterede med nyeste faglige viden og lovgivning på området. Dette sikrer dig den bedste service fra din lokale dyrlæge. Vi tilbyder IT-baserede løsninger med minimum af papir.

Vi tilbyder blandt meget andet:

 • Sundhedsrådgivning
 • Rådgivning i økologiske besætninger
 • Kikkertoperation af løbedrejninger
 • Reproduktionsundersøgelser med ultralydsscanner
 • Laboratoriediagnostik på eget laboratorium

Hos Dyrlægerne OptiVet tilpasser vi sundhedsrådgivningen til dine ønsker og mål. Det kan være særlige fokusområder som velfærd, yversundhed, reproduktion, produktivitet og staldindretninger. Vi kommer gerne på et uforpligtende besøg i din besætning. Vores mål er at tilføre værdi til vore klienter samt være en stabil og seriøs sparringspartner på bedriften!

Vendsyssel Landdyrlæger
Bredgade 80
9830 Tårs
Telefon:98998066
CVR.nr.: 38706845
E-mail: hellea@vldyr.dk
www: Gå til hjemmeside
Vis mere info

Vendsyssel Landdyrlæger

Vendsyssel Landdyrlæger er en sammenlægning af flere stordyrspraksis. Vi kører i hele Vendsyssel og har mange års erfaring inden for kvægpraksis. Udover kvæg kører vi også til hest, høns, svin, får, geder og alpaka.

Vendsyssel Landdyrlæger er en sammenlægning af flere stordyrspraksis. Vi kører i hele Vendsyssel og har mange års erfaring inden for kvægpraksis. Udover kvæg kører vi også til hest, høns, svin, får, geder og alpaka.

Vi kan tilbyde sundhedsrådgivning til konventionel og økologisk mælke-eller slagteproduktion. Vi tilrettelægger aftalen så den passer til din besætning.

Vi kan også hjælpe med økonomiske beregninger i forhold til indkøb af udstyr, udvidelse eller budgetmøde med banken. Vi anvender programmet Simherd som regner på økonomien i din besætning.

Vi har eget laboratorium hvor vi dyrker mælkeprøver og laver resistensbestemmelse. Derudover kan vi undersøge gødning for orm, ikter, coccidier, cryptosporidier, E. coli, Rota- og Coronavirus.

Vi kører til akutte besøg hele døgnet.

Thy-Mors Kvægdyrlæger
Silstrupparken 2
7700 Thisted
Telefon:96198080
CVR.nr.: 32934420
E-mail: helle@dyrlaegegruppenthy.dk
Vis mere info

Thy-Mors Kvægdyrlæger

Thy-Mors Kvægdyrlæger har udgangspunkt fra Videncenteret i Thisted. Her residerer også landbrugsorganisationen Fjordland, hvorfor vi har et godt og konstruktivt samarbejde med deres konsulenter. Vi arbejder med kvæg, får og geder og har specialiseret os indenfor dette. Thy-Mors Kvægdyrlæger tilbyder både akut behandling samt rådgivning både i formaliseret form (OSR-sundhedsrådgivningsaftaler) eller ad hoc.

Thy-Mors Kvægdyrlægers hovedpraksisområde er hele Thy, Mors og Thyholm. Vi er 5 dyrlæger, som arbejder med rådgivning i kvægbesætninger, heraf er 4 uddannet kvægfagdyrlæger. Vi tilbyder rådgivning i alle typer kvægbesætninger: mælkekvægbesætninger (konventionelle som økologiske), slagtekalvebesætninger samt kødkvægsbesætninger. Rådgivningen kan enten være i formaliseret form som Modul 1 eller 2 sundhedsrådgivningsaftaler eller som basisaftale. Derudover tilbydes rådgivning i specifikke problemer ad hoc f.eks. omkring yversundhed. Vi arbejder derudover en del med tværfaglig rådgivning. Vi har i øjeblikket rådgivningsaftale med over 10.000 malkekøer. Hertil kommer aftaler med flere slagtekalvebesætninger og kødkvægsbesætninger.

Vores intention er hele tiden at være fagligt opdaterede og kunne leve op til nutidens krav om specialiseret service til vores kunder. Vi deltager derfor løbende i kurser i såvel ind- som udland. Vi er tillige medlem af Dyrlæger og Ko for at kunne trække på den store viden som findes rundt om i landet, samt for at udnytte de fordele en større praksis giver til udvikling af værktøjer som gør hverdagen nemmere for såvel os som dyrlæger som for vores kunder

Ans Kvægpraksis ApS
Søbakken 6
8643 Ans by
Telefon:86879011
CVR.nr.: 42935514
E-mail: jens@anskvaegpraksis.dk
Dyrlægeringen Stordyrspraksis ApS
Torvegade 10
5690 Tommerup
Telefon:40820040
CVR.nr.: 43819216
E-mail: soenderby@yahoo.dk
BoviCura
Markedsvej 6a
9600 Aars
Telefon:96982851
CVR.nr.: 32662331
E-mail: jette@bovicura.dk
www: Gå til hjemmeside
Vis mere info

BoviCura

Vi tilbyder sundhedsrådgivning i kvægbesætninger, minkbesætninger og hos små drøvtyggere.

Vi betjener alle typer af kvægbedrifter, og tilbyder derfor tilvalgsmoduler tilpasset den enkelte besætningsejers behov og ønsker.

Hos os får du besætningsspecifikke løsninger, der tilgodeser både dyrevelfærd og optimering af produktionsresultater.

På nuværende tidspunkt er vi 17 kvægdyrlæger, hvoraf 6 er uddannet kvægfagdyrlæger.

Du får specialiseret rådgivning til de specifikke udfordringer, du har i DIN besætning.

Vores dyrlæger har specialiseret sig i forskellige faglige aspekter som Kalvesundhed, AMS, yversundhed og mælkekvalitet, klovsundhed, reproduktion, Salmonella dublin og økologisk rådgivning.

Hos os får du ikke bare en enkelt dyrlæge. Vi har indført et 1. – 2. dyrlægesystem, der sikrer dig flere øjne på dine dyr, en bredere sparring og bedre mulighed for at udnytte potentialet i DIN besætning.

Vestjyske Dyrlæger ApS
Erhvervsparken 2
6830 Nr. Nebel
Telefon:70261680
CVR.nr.: 31326710
E-mail: vestjyske@vestjyske.dk
www: Gå til hjemmeside
Vis mere info

Vestjyske Dyrlæger ApS

Vestjyske Dyrlæger er en alsidig dyrlægepraksis med hovedvægt på arbejdet med kvæg.

Fra Nørre Nebel i Vestjylland, har vi udkørende landpraksis midt i et af Danmarks mest kvægtætte områder. Vores 9 kvægdyrlæger arbejder alle med sundhedsrådgivning og har hver især specialiseret sig inden for et fagområde. Fx. reproduktion, klovsundhed, yversundhed, kalvesundhed, sundhedsøkonomi eller ledelse/strategi. Vores rådgivningsdyrlæger arbejder systematisk og fagligt med de data, der indsamles i din besætning, så besøgsjournaler, rapporter og smittebeskyttelsesplaner afspejler den lokale virkelighed i besætningen.
Udover rådgivning kører vi ud til alle former for planlagte eller akutte opgaver v. produktionsdyr fx løbedrejningsoperationer m. kikkert, kejsersnit, fødselshjælp oma.

Har du brug for akut dyrlægehjælp, er telefonen altid åben. Uden for den normale åbningstid varetages vagten af en kvægdyrlæge med bopæl i lokalområdet

St. Merløse Dyreklinik ApS
Drejervej 18
4370 St. Merløse
Telefon:57801032
CVR.nr.: 27250211
E-mail: chriscowvet@gmail.com
Dyrlægerne Univet
Jernbanegade 10
6650 Brørup
Telefon:70204383
CVR.nr.: 25073444
E-mail: kontor@univet.dk
www: Gå til hjemmeside
Vis mere info

Dyrlægerne Univet

I Dyrlægerne Univet beskæftiger vi 8 dedikerede kvægdyrlæger, der arbejder med alle aspekter af kvægpraksis. Opdyrkning af dyrlægernes egne interesseområder, gør at vi har forskellige specialiseringsområder at tilbyde inden for samme praksis.

Vi ønsker at sætte dig og din besætning i centrum og skabe et trygt og effektivt arbejdsrum. Et målbart samarbejde, hvor Jeres unikke behov bliver omdrejningspunktet, hvor pris og kvalitet hænger sammen, og hvor der ikke kommer nogen uventede overraskelser.

Ugebesøg, opsamling af kliniske registreringer og efterfølgende databehandling danner basis for en målrettet indsats, hvor dokumentation for rådgivningsindsats synliggøres.

Netværket i praksis med andre dyrlæger sikrer de bedst tænkelige arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder for vores kvægdyrlæger. Tæt samarbejde og sparring på tværs af besætningerne, sikrer at information fra møder og kurser kommer alle dyrlæger i praksis til gode.

Vi arbejder med produktionsrådgivning og second opinion, samtidig deltager vi løbende med faglige artikler i landbrugsmedierne og undervisning for mælkeproducenter.

Vi arbejder indgående med rådgivning indenfor yversundhed, hvor forebyggelse baseret på sundhedsøkonomiske beregninger indgår. Vi gennemgår rutiner og management indenfor yversundhed i besætningen og i samarbejde med ejer udarbejdes en handlingsplan med opfølgning på definerede målepunkter.

Tinglev dyrehospital stordyr I/S
Håndværkersvinget 20
6360 Tinglev
Telefon:74644052
CVR.nr.: 38667017
E-mail: post@t-dh.dk
Vis mere info

Tinglev dyrehospital stordyr I/S

Professionel sundheds- og produktionsrådgivning til kvægbesætninger med udgangspunkt fra Tinglev.
Vi er 8 engagerede og specialiserede kvægdyrlæger, hvor kalve- og mælkeproducenter kan forvente rådgivning
baseret på en meget bred og velfunderet viden og erfaring som er målrettet en god sundhed i besætningen.
Vores rådgivning er i høj grad baseret på rettidig omhu så vi derved forebygger at sundheden sættes over styr.
Ved at deltage i nationale og internationale konferencer holder vi os fagligt opdaterede med den sidste nye viden.
Der er vagtordning i egen praksis

Din Kvægpraksis ApS
Søndergade 10
8881 Thorsø
Telefon:73709887
CVR.nr.: 42973467
E-mail: peter@kvaegpraksis.dk
www: Gå til hjemmeside
Vis mere info

Din Kvægpraksis ApS

Din Kvægpraksis tilbyder en komplet servicering af landmænd der ønsker en rådgivningsaftale. Vores fokus er dyrlægearbejde og kvægrådgivning i malkekvægs - og slagtekalvebesætninger. Hos os, vil du som landmand og din besætning altid være i centrum. Vi er en del af Dyrlæger & Ko - Det vil sige, at vi har adgang til landmandsweb og avancerede analyseværktøjer. Vi tilbyder naturligvis døgnvagt.

Ribeegnens Dyrlæger A/S
Industrivej 30B
6760 Ribe
Telefon:75410300
CVR.nr.: 25802446
E-mail: info@ribedyreklinik.dk
www: Gå til hjemmeside
Vis mere info

Ribeegnens Dyrlæger A/S

Ribe-egnens Dyrlæger er en blandet praksis og består i dag af en smådyrsklinik og en kvægsektion. Vi er et 34-personers stort og bredt sammensat hold af dygtige mennesker med specialiserede dyrlæger, faguddannede VSP’er, bogholder, support- og rengøringspersonale, samt en forretningsfører, der tager sig af administration, ledelse, HR mv. Det giver rig mulighed for faglig sparring, teamarbejde og uddannelse – frem for alt kan dyrlægerne holde fokus på vores kunder og jeres besætninger.

Vores kvægteam udgøres af et kompetent og fagligt stærkt team af engagerede dyrlæger og supportfunktioner, som alle står klar med sparring, erfaring og imødekommenhed. Vi har 9 kvægdyrlæger i alt, hvoraf de 4 indgår i ejerkredsen.

Vil tilbyder rådgivning på følgende områder:

 • Malkekvæg modul I og II
 • Basis
 • Økologer
 • Slagtekalve

 

I alle besætninger kører vi med to dyrlæger: En 1. dyrlæge, som er primærdyrlæge og en 2. dyrlæge, som fast afløser. Derfor vil du som udgangspunkt altid få en rådgivende dyrlæge ud, der kender din besætning. Vi arbejder systematisk med indsamling og behandling af data netop for at rapporter og smittebeskyttelsesplaner skal tage udgangspunkt i den enkelte besætning og have vores kunders unikke behov som omdrejningspunkt.

Vi vægter udvikling og faglighed højt og videreuddanner derfor løbende vores personale. F.eks. har vi flere dyrlæger med faguddannelse og specialer i reproduktion, slagtekalve, fodring, klove, økologi, kødkvæg, får og geder, undervisning mm.

Alle kvægdyrlæger anvender reproduktionsscannere og venstresidige løbedrejninger opereres med endoskop.

Vi har eget laboratorium hvor vi dyrker mælkeprøver og laver resistensbestemmelse. Derudover kan vi undersøge gødning for virus, bakterier, parasitter og orm.

Vi varetager selv vagten og kører således til akutbesøg 24/7

Vi tilbyder den rådgivning, der er aktuel for dig og tilpasset din besætning. Og vi står altid klar til en uforpligtende snak om dine forhold og hvad vi kan gøre for dig og din besætning.

Dyrlægegården I/S
Sagavej 4
3700 Rønne
Telefon:56911999
CVR.nr.: 83897619
E-mail: ellekjaer@gmail.com
Ølgod Dyrlæger I/S
Industrivej 22
6870 Ølgod
Telefon:75244344
CVR.nr.: 34462518
E-mail: info@olgod-dyrlaeger.dk
www: Gå til hjemmeside
Vis mere info

Ølgod Dyrlæger I/S

Hos Ølgod dyrlæger er vi 6 kvægdyrlæger som sammen varetager det daglige dyrlægearbejde i mange kvægbesætninger, store som små. Vi har fokus på både dig, de enkelte dyr (behandling) og på hele din besætnings sundhed og produktion i rådgivningsarbejdet. 

Rådgivning.

I rådgivningsarbejdet ønsker vi hos Ølgod dyrlæger at yde den service der passer bedst til den enkelte landmand og hans/hendes besætning. Vi tilbyder alle typer af den obligatoriske sundhedsrådgivning dvs. basismodulet med staldskole eller tværfaglig rådgivning, modul 1 og modul 2.

Uafhængig af anden rådgivning tilbyder vi også problemorienteret rådgivning i kvægbesætninger og deltager i gård-/produktionsråd.

Behandlinger.

En betydelig del af vores arbejde er fortsat enkeltdyrsbehandlinger. Vi tilstræber at alle dyr bliver behandlet i løbet af formiddagen, med mindre andet er aftalt.

Operation for løbedrejning og kejsersnit udføres i stalden. Venstresidig løbedrejning opereres ved flankesnit(traditionelt) eller med kikkert. Højresidig løbedrejning eller blindtarmsdrejning kan kun opereres traditionelt.

Indenfor reproduktion tilbyder vi systematisk reproduktionskontrol og rådgivning i kvægbesætninger, ligesom vi tilbyder behandling af enkeltdyr med reproduktionsproblemer. Drægtighedsundersøgelse kan foretages med eller uden scanner.

Obduktioner.

Vi foretager jævnligt obduktioner af køer og kalve for at blive klogere. Hvis vores behandling ikke har haft effekt, kan vi blive klogere ved efterfølgende at obducere det døde dyr. Ved pludselige dødsfald kan en obduktion ind imellem give svar på ”hvorfor er koen død ?”.  Et svar på hvorfor dyr dør, er nogle gange et skridt på vejen til at forebygge næste dødsfald.

Smittebeskyttelse og saneringsplaner.

Som led i rådgivningsarbejdet eller som en selvstændig ydelse rådgiver vi om smittebeskyttelse og laver sammen med den besætningsansvarlige handlingsplaner for sanering af forskellige sygdomme f.eks. salmonella og paratuberkulose. Vi kommer gerne med input i forhold til smittebeskyttelse i forbindelse med ombygning-/nybyggeri.

Laboratorium

I vores laboratorium dyrker vi dagligt mange mælkeprøver. Ved aflæsning bestemmes hvilke bakterier, der er i prøven og hvilke antibiotika der virker og kan behandle infektionen (resistensbestemmelse).

Vi undersøger mange gødningsprøver fra små og store drøvtyggere. Ved undersøgelse af gødning fra spædkalve med diarre tester vi gødningen for at finde ud af om det er virus, bakterier eller parasitter der er årsagen til diarre. Samtidig laves en dyrkning af bakterier i gødningen hvorpå der laves resistensundersøgelse. Herefter kan rette behandling og forebyggelse iværksættes. Gødningsprøver fra lidt ældre dyr og dyr på græs undersøges for coccidier, løbetarm- og lungeorm samt leverikter.

Kontakt os gerne for yderligere information om hvem vi er, og hvad vi tilbyder. 

Faaborg Landpraksis
Henrik Stengårdsvej 8
5600 Faaborg
Telefon:70229620
CVR.nr.: 31476984
E-mail: info@faaborglandpraksis.dk
www: Gå til hjemmeside
Vestfyns Dyrlæger
Hårevej 61
5591 Gelsted
Telefon:64791234
CVR.nr.: 24213021
E-mail: theun@vdveen.dk
Vis mere info

Vestfyns Dyrlæger

Vestfyns Dyrlæger A/S er en dyrlægepraksis placeret på Vestfyn i landlige omgivelser.  Vi har sundhedsrådgivningsaftaler med kvægbesætninger på hele Fyn og i det østlige Jylland. Desuden beskæftiger vi os med heste, får og geder samt har et stort kendskab til vildtopdræt.

Vi er 4 dyrlæger med speciale i kvæg og vi har alle mange års erfaring med arbejde i kvægbesætninger. Vi har sundhedsrådgivningsaftaler med både malkekvægs- og slagtekalvebesætninger og vi udfører alt akutarbejde hos kvæg.

Vores vision er at være en dyrlægepraksis med højt fagligt niveau, både når det gælder rådgivning og enkeltdyrsbehandling.

Vi har døgnvagt 24 timer i døgnet året rundt. Dermed kan du altid få fat i en dyrlæge med erfaring indenfor kvæg.

Vi tilbyder:

 • Sundhedsrådgivning i malkekvæg- og slagtekalvebesætninger
 • Almindelige besøg, herunder akutbesøg
 • Døgnvagt
 • Rådgivning indenfor yversundhed herunder:
  •  Vadia målinger af malkeanlæg
  • Malkning, og gennemgang af malkerutiner m.m.
  • Komplet gennemgang og udarbejdelse af handlingsplaner
 • Reproduktionsarbejde med ultralydsscanner
 • Kalverådgivning
 • Laboratoriediagnostik på vores eget laboratorium
  • Mælkeprøver
  • Gødningsundersøgelse kalve og kvier
  • Kimtalsmålinger på udfodret mælk til kalve
  • Antistofmålinger på kalve 1-3 dage gammel
 • Operationer
  • Kikkertoperation ved venstresidig løbedrejning
  • Kejsersnit og kastrationer
  • Fjernelse af tumorer mm.
 • Medicinhåndteringskursus
 • Simherd beregninger

Deltagelse i møder med eksterne konsulenter

Faxe Dyrehospital I/S
Industriparken 11
4640 Faxe
Telefon:56715009
CVR.nr.: 28855591
E-mail: thomas.gregersen@evidensia.dk
Vis mere info

Faxe Dyrehospital I/S

Alle på Evidensia Faxe Dyrehospital har samme vision: at følge med udviklingen! Vi sørger derfor hele tiden for at holde os opdateret med de seneste metoder, teknikker og nyeste viden, så du og dine dyr får den bedst mulige behandling og rådgivning hos os.

Evidensia Faxe Dyrehospital blev grundlagt som smådyrshospital i 1985, senere udvidet med hestehospital i 1991, og er i dag en større blandet praksis med dyrlægeassistenter, veterinærsygeplejersker og – elever, en receptionist og en laborant, som blandt mange andre ting varetager og analyserer mælke-, blod- og gødningsprøver med moderne laboratoriefaciliteter.

Vi, som de udkørende landdyrlæger, varetager tilsyn af kvæg, heste, får, geder og fjerkræ. Ud over behandling af akut syge dyr fra dag til dag har vi, i tæt samarbejde med landmændene, sundhedsrådgivningsaftaler i slagtekalve-, kødkvægs- og malkekvægbesætninger.

Her foretages systematisk nykælver-, goldko- og kalveundersøgelser som udgangspunkt for den bedste besætningsrådgivning med ophav i ‘den lokale sandhed’.

Desuden kan yderligere rådgivning omkring eksempelvis reproduktion, datahåndtering, specifikke besætningsproblemer og management gennemføres efter behov i den enkelte besætning.

Han Herred Dyrlægerne A/S
Terndrupvej 84
9460 Brovst
Telefon:27790230
CVR.nr.: 29798737
E-mail: post@hhdyrlaeger.dk
www: Gå til hjemmeside
Vis mere info

Han Herred Dyrlægerne A/S

Han Herred Dyrlægerne A/S – for dig og dine dyr

Vi er en blandet dyrlægepraksis og har et kompetent og sammentømret team af dyrlæger med specialinteresser på mange områder.

Vi behandler og rådgiver om alle kvægsygdomme og besætningsproblemer. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Vores foretrukne arbejdsform i malkekvægbesætningerne er baseret på ugebesøg med opsamling af kliniske registreringer og efterfølgende databehandling. Dette danner basis for en målrettet indsats, hvor dokumentation for rådgivningsindsatsen kan synliggøres.

Vi tilbyder den rådgivning, der er aktuel for dig og tilpasset din besætning.

Kontakt os på telefon eller e-mail for tidsbestilling, spørgsmål eller råd. Vi kan altid kontaktes på telefonnummer 27 790 230, dette gælder både vagt og almindelig åbningstid.

Der er for det meste en dyrlæge ved telefonen fra 8-9, men man kan altid ringe og lægge en besked hos sekretæren, så ringer vi tilbage.

KoVet
Hundsbjerg 4
6300 Gråsten
Telefon:25146646
CVR.nr.: 40582002
E-mail: tm@ko-vet.dk
www: Gå til hjemmeside
Vis mere info

KoVet

KoVet blev etableret med et ønske om, at skabe en kvægpraksis med fokus på høj faglighed og stort engagement for køerne til glæde for den enkelte landmand. Det er bøvlet nok at være landmand, og derfor skal det være let at ringe til dyrlægen.

KoVet tilbyder sundhedsrådgivningsaftaler til alle typer af kvægbesætninger, herunder malkekvægsbesætninger, ammekvægsbesætninger og slagtekalvebesætninger. Rådgivningen tilpasses den enkelte besætnings behov, og der arbejdes altid henimod en forbedring af produktivitet, sundhed og velfærd. Tværfagligt samarbejde har stor værdi og prioriteres højt i de besætninger, hvor det giver mening.

Udover at forbedre sundhed og produktivitet i den enkelte besætning arbejdes der også for at øge og udvikle det faglige niveau på landsplan, specielt indenfor kalvepasning. Dette sikres igennem sparring med kollegaer, deltagelse i projekter og ikke mindst ved at være aktivt deltagende i en lang række faglige møder og workshops.

Der tilbydes tilkaldevagt udenfor normal åbningstid i samarbejde med nærliggende praksis.

Kvægdyrlægerne Salling-Fjends
Ulvevej 24B
7800 Skive
Telefon:86610721
CVR.nr.: 31250498
E-mail: vibeket@live.com
www: Gå til hjemmeside
Vis mere info

Kvægdyrlægerne Salling-Fjends

Din professionelle samarbejdspartner.

Kvægdyrlægerne Salling-Fjends er din professionelle samarbejdspartner og lokale specialist i rådgivning, forebyggelse og behandling af alle former for kvægsygdomme. Vi tilbyder dyrlægeydelser på højt fagligt niveau inden for kvæg, får og geder.

Vi har fuldt udstyrede praksisbiler, der gør os i stand til at løse de fleste opgaver ved besøget – vi udfører bl.a. reproduktionsscanning, kejsersnit, løbedrejningsoperation/pinning, kastrationer/studninger samt afhorning af kalve.

Med centrum for praksis i Skive, dækker vi området fra Viborg til Fur.

Denne hjemmeside bruger cookies
Benyttes til at gemme valg på hjemmesiden.
I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger