Om Dyrlæger & Ko

​En professionel rådgiver

Dyrlæger & Ko er en professionel rådgiver og samarbejdspartner for landmanden. Dyrlæger & Ko’s kunder er landmænd med ambitioner og tro på, at sunde køer og sund forretning hænger sammen. Vores fokus er at hjælpe landmanden til at optimere sin besætnings sundhed – også økonomisk. Vi griber vores arbejde systematisk an og baserer vores råd og behandling på et dokumenteret og fagligt grundlag.

Sund ko – sund økonomi

Hos Dyrlæger & Ko ser vi ingen modsætning mellem professionalisme og dyrevelfærd. Tværtimod. Det vil altid være sådan at sunde dyr producerer bedst. Nye metoder og den systematiske måde, vi arbejder på med besætningerne og de enkelte dyr er derfor en fordel for både landmanden, de enkelte dyr og besætningen set samlet.

Sammen er vi stærke…

Fordi vi er mange sammen, har vi kræfterne til at udvikle os både fagligt og forretningsmæssigt i takt med at vores kunder også vokser i størrelse og professionalisme. Gevinsten kommer både os selv, vores kunder og kvægbranchen som helhed til gavn.

Netværket sikrer de bedst tænkelige arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder for kvægdyrlæger ikke mindst takket være erfaringsudveksling og tæt dagligt samarbejde mellem de enkelte praksis.

Dyrlæger & Ko består af 27 kvægpraksis og knap 140+ professionelle kvægdyrlæger fordelt over hele landet. Vi har vores daglige gang i knap 1.800 besætninger med sundhedsrådgivningsaftale og tilser således over 60% af den samlede malkekvægbestand i Danmark.

Lidt bedre end andre gode dyrlæger…

Dyrlægerne i Dyrlæger & Ko bruger hinandens individuelle erfaringer og faglige styrker i det daglige arbejde med besætningerne. Det samarbejde fører direkte til høj kvalitet i det arbejde, vi udfører for vores kunder –landmændene.

Men ikke nok med det. Den viden og de erfaringer, vi deler med hinanden gør, at hver dyrlæge i Dyrlæger & Ko udvikler sig fagligt.

Dyrlæger & Ko arbejder målrettet for at forbedre dyrlægearbejdet i de danske besætninger. Derfor deler vi rundhåndet ud af vores faglige viden på landbrugsskoler og på dyrlægeuddannelsen. Desuden gennemfører vi fælles kurser og erfaringsnetværk for nyansatte og nyuddannede dyrlæger i de enkelte praksis i Dyrlæger & Ko.

Denne hjemmeside bruger cookies
Benyttes til at gemme valg på hjemmesiden.
I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger