Sundhedsrådgivning i verdensklasse!

140+ kvægdyrlæger fra Dyrlæger & Ko har deres daglige gang i mere end 1.800 malkekvægsbesætninger. Vores rådgivning i besætningerne bygger på mange års erfaringer og er dermed udviklet på baggrund af behovet hos vores kunder. Vi kalder det ”SUND KO - SUND ØKONOMI”.

  • I samarbejde med dig tilrettelægger vi vores rådgivningsbesøg, så vi undersøger udvalgte dyr efter et nøje fastlagt mønster. Det sikrer, at vi fanger eventuelle problemer hos risikodyrene i opløbet, inden det bliver til et alvorligere besætningsproblem.
  • Med data fra vores rådgivningsbesøg og vores unikke analyseværktøjer (udviklet i samarbejde med forskere fra AU Foulum) kan vi skelne mellem lidelser, der er tilfældige, og lidelser, der skyldes en generel problemstilling for besætningen.
  • Vi laver løbende kvalitetstest af vores dyrlægers diagnostik på bl.a. mælkeprøver. Gennem fælles behandlingsvejledninger, besætningsdiagnoser og løbende efteruddannelse sikrer vi, at den nyeste viden og erfaring hurtigt kommer dig til gode.
  • Vi tilbyder elektronisk dokumenthåndtering, hvor du kan læse og godkende rapporter, anvisningsskemaer, besøgsjournal m.m. på PC, tablet og smartphone.
  • Vi tilbyder økonomisk rådgivning gennem Simherd og Sundhedsøkonomisk analyse, som du kan bruge til at vurdere effekten af dine planer for velfærd, produktion og økonomi. Erfaringen viser, at disse analyser giver et godt udgangspunkt for dialog med banker og andre, der skal medvirke til finansiering af dine planer.
  • Udover at varetage opgaverne som besætningsdyrlæge kan Dyrlæger & Ko tilbyde en lang række fageksperter: Dyrlæger der har efteruddannet sig indenfor bl.a. yversundhed, fodring, reproduktion, klovsundhed, økologi og dyrevelfærd.

Denne hjemmeside bruger cookies
Benyttes til at gemme valg på hjemmesiden.
I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger