Tværfaglig rådgivning

Tværfaglig rådgivning – hvad får jeg ud af det?

Først og fremmest betyder Tværfaglig rådgivning at viden og rådgivere anvendes bedst muligt – fra snak til handling – fra siloer til fælles ansvar. Med klare aftaler, referater og rollefordeling sikres størst mulig udbytte af rådgivningen og fokus på at nå målene for netop din besætning.

Der er tale om en overskuelig rådgivningsmodel med begrænset ressourceforbrug, men med maksimalt udbytte. Rådgivningen sættes i system – op til 4 gange årligt – det sikrer optimale produktionsbetingelser med bedst muligt udbytte for sundhed og økonomi.

Tværfaglig rådgivning – hvad mener I?

Når du har en sundhedsaftale modul 1 eller 2, udarbejder dyrlægen en samlet rapport over din besætnings sundhed, velfærd og produktion. Rapporten indeholder også en række handlingsplaner, for de områder hvor du med fordel kan sætte ind med en ekstra indsats for at forbedre økonomi og dyrevelfærd.

For at få størst mulig udbytte af denne indsats er det vores erfaring at et tæt samarbejde mellem dyrlæge, kvægrådgiver og dig er af afgørende betydning. Med flere øjne får vi flere synsvinkler og bedre sparring omkring løsningerne og vi sikrer løsninger der hænger sammen, i hverdagen og på tværs af fagområder.

En meget stor del af Tværfaglig rådgivning er noget du allerede har i dag fra din kvægrådgiver og dyrlæge – gevinsten opstår, når du, kvægrådgiveren og dyrlægen arbejder sammen og koordinerer indsatsen.

Så bliver 1+1+1=4 til fordel for besætningens sundhed og økonomi.

Du kan læse mere om tværfaglig rådgivning og resultaterne heraf i artiklerne ”Vejen til succes med tværfaglig rådgivning” fra magasinet Kvæg september 2019, ”Dyrlæger og rådgivere skal spille på samme bane” i magasinet Kvæg december 2017 og ”Samarbejde og systematik har øget produktionen” i magasinet bovilogisk oktober 2017.

Tværfaglig rådgivning – hvordan foregår det?

Sammen med din dyrlæge aftaler du hvor mange gange årligt (op til 4) du vil have tværfaglig rådgivning efter dit behov og besætningens sundhedstilstand. Når tiden er ved at være inde for næste kvartalsrapport indkalder dyrlægen både dig og din kvægrådgiver til fællesmøde. På fællesmødet gennemgår dyrlægen forslag til handlingsplaner/indsatsområder, og i fællesskab lægger I planer og aftaler opfølgning.

Imellem kvartalsmøderne følger dyrlægen udviklingen og holder kvægrådgiveren underrettet – afviger udviklingen fra jeres planer griber I ind i fællesskab og kommer på rette spor igen.

På næste fællesmøde følger I op på den fælles indsats og aftaler nye indsatsområder.

Sådan kommer du i gang!

Ring allerede idag til din Dyrlæger & Ko dyrlæge – eller snak om det ved næste rådgivningsbesøg

Tværfaglig rådgivning

Denne hjemmeside bruger cookies
Benyttes til at gemme valg på hjemmesiden.
I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger