Kvartalsrapport i verdensklasse

Kvartalsrapport i verdensklasse

Dyrlæger & Ko besætningsrapport

Dyrlæger & Ko har, i tæt samarbejde med DJF Foulum/Aarhus Universitet, udviklet et værktøj til dannelse af besætningsrapporter. Et fagligt stærkt værktøj, der er baseret på nyeste viden indenfor kvægbrug og på de praktiske erfaringer vi har fra vores daglige gang i danske malkekvægsbesætninger.

Basis for en god besætningsrapport er pålidelige fakta og data fra besætningen – fakta og data der måles og registreres ved hvert dyrlægebesøg i besætningen, som eksempelvis kliniske registreringer, behandlinger mv. Så når dyrlægen går op i at gøre dette arbejde ordentligt hver eneste uge, er det fordi et godt datafundament er afgørende for at kunne rådgive på et troværdigt grundlag.

Data fra disse enkeltdyr-undersøgelser danner sammen med en række øvrige data (tankmælksdata, slagtedata mv.) basis for analyser af besætningens produktivitet og sundhed – i det der er Dyrlæger & Ko’s besætningsrapport.

Dyrlæger & Ko’s nye besætningsrapport er det mest omfattende og grundige værktøj, der findes til at analysere besætningsdata, udvikle prognoser og lave en problemorienteret rapport for den konkrete besætning.

Så tøv ikke med at tage fat i din Dyrlæger & Ko dyrlæge og aftale en præsentation med udgangspunkt i din besætning.

Graf 1
Graf 1
Graf 2
Graf 2

Denne hjemmeside bruger cookies
Benyttes til at gemme valg på hjemmesiden.
I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger