Simherd

Dyrlæger & Ko har stor fokus på at data der indsamles via landmandens registreringer, ydelseskontrol og dyrlægens kliniske registreringer skal bruges aktivt i optimeringen af besætningens sundhed og driftsøkonomi.

Med styringsredskabet SimHerd har dyrlægen og besætningsejeren mulighed for at vurdere de økonomiske konsekvenser af tiltag der diskuteres i forbindelse med gennemgang af Kvartalsrapporten, gennem inddragelse af relevante data (kliniske registreringer, sygdoms- og behandlings-registreringer oma.). Med SimHerd får fakta mere vægt end følelser og fornemmelser…

Din Dyrlæger & Ko dyrlæge har også et andet spændende værktøj i værktøjskassen: den SundhedsØkonomiskeAnalyse (SØA). Med dette værktøj er det blevet lettere at sætte økonomi på dyrlægens forslag til handlingsplaner, så dyrevelfærd og økonomi går hånd-i-hånd.

Hvad er SimHerd?

SimHerd er en dynamisk model, det vil sige, den kan beskrive udviklingen over tid. SimHerd omfatter både sundhed og reproduktion, og de ofte omfattende og komplekse sammenhænge mellem disse tages med i betragtning. Eksempelvis fører mange tomdage til øget risiko for mælkefeber i den efterfølgende laktation og derved også ketose – blot ét af mange komplicerede biologiske forhold SimHerd tager med i beregningerne.

SimHerd kan beregne den økonomiske gevinst på konkrete indsatsområder og handlingsplaner – beregninger der kan bruges til at vælge den mest givtige plan eller til at overbevise banken om den gode idé…

Mest interessant er det måske nok at beregningerne foretages på baggrund af data og historik fra din besætning. Her er ikke tale om gennemsnit eller nøgletal, men konkret viden om netop dine køer…

Hvad kan SimHerd anvendes til?

SimHerd kan anvendes til beregning af alle tiltag indenfor produktion, reproduktion, sundhed og management. Ofte vil beregninger tage udgangspunkt i en snak mellem dyrlæge og besætningsejer – “hvad nu hvis…”:

  • “Jeg udvider fra 130 til 300 køer” – kan det ske ved en delvis udvidelse ved brug af egen avl (herunder kønssorteret sæd), eller skal der indkøbes ny besætning?
  • “Jeg fodrer mod en fladere laktationskurve” – hvad betyder det for et mindre ydelsestab – og hvad er økonomien i de øgede foderomkostninger overfor gevinsten ved mindre ydelsestab?
  • “Jeg vaccinerer goldkøerne med Rotavec Corona Vat” – hvad er omkostningen ved vaccinationen overfor gevinsten ved at undgå driftstab ved sygdom i netop min besætning?
  • “Jeg forlænger kælvningsinterval hos førstekalvs køerne” – kan det betale sig, og hvis ja, hvor mange dage skal der forlænges med?

Læs mere om brug af Simherd i artiklen ”Nye robotter kan give 1.000 kr. mere pr ko” fra magasinet Kvæg, juni 2019

Også udenfor gårdens rammer kan SimHerd være et godt hjælpeværktøj, eksempelvis i snakken med banken og kreditforeningen. Med SimHerd er det muligt at koncentrere indsatsen på områder, hvor investeringen giver bedst udbytte, fremfor områder med ringere forrentning – et mere solidt grundlag for forhandlinger om finansieringen af eventuelle tiltag. Med SimHerd kan banken også få analyseret den såkaldte sensitivitet i besætningens drift og budget. Eksempelvis kan konsekvenserne af konjuktursvingninger som faldende mælkepriser og stigende foderpris analyseres og risikoen i din besætning afdækkes.

Hvad er en Sundhedsøkonomisk Analyse (SØA)?

Når der har skullet laves handlingsplaner og sættes økonomi på dem, har det bedste værktøj i dyrlægens værktøjskasse hidtil har været programmet Simherd. Et glimrende program der giver et rigtig godt og temmelig nøjagtigt bud på økonomien i forskellige tiltag i besætningen. Men også et program der kræver dyrlægens tid og dermed er forbundet med en vis omkostning – noget der har ført til at det ofte kun anvendes ved større projekter.

Udgangspunktet for SØA har været at udnytte den erfaring og viden der over de seneste år er samlet op i Simherd programmet. Derfor er beregninger og modeller i en SØA beregnet i det samme “maskinrum” som storebroderen Simherd bruger – så vi er sikre på at analyserne holder vand og afspejler den faktiske situation i besætningen.

Forskellen på at bruge Simherd eller køre en SØA, opstår i selve forarbejdet. En SØA stiller væsentlige færre krav til kalibrering af data, altså den manuelle tilpasning af data som dyrlægen skal foretage før analysen køres. Umiddelbart kan det jo lyde som noget af en forringelse, men er det nu ikke. Fordi det er ikke kvalitet af data der ændres på, der stilles bare ikke så store krav til data, fordi en SØA er begrænset til kun at analysere en fast liste af scenarier. Der er altså på forhånd defineret 15 scenarier hvor datainput og analyseoutput er fast givet på forhånd, og dermed bliver hurtige at køre og efterfølgende analysere. Det simple består således i en begrænsning af analyserne, ikke i datakvalitet eller kvalitet af den enkelte analyse.

Tryk her for at se en standard rapport

Hvordan kommer jeg i gang med SimHerd/SØA?

Kontakt din Dyrlæger & Ko dyrlæge ved næste rådgivningsbesøg.

Simherd

Denne hjemmeside bruger cookies
Benyttes til at gemme valg på hjemmesiden.
I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger