Smittebeskyttelse

Smittebeskyttelse – et fælles ansvar

Smittebeskyttelse er højaktuelt i disse tider, hvor besætningerne bliver større og større, der er restriktioner forbundet med Salmonella Dublin og der forekommer sygdomsudbrud med smitsomme sygdomme som Mycoplasma og en yderst aggressiv form for digital dermatitis.

Dyrlæger & Ko dyrlægerne tilbyder at hjælpe med udarbejdelse af smittebeskyttelsesplaner. Dels for  besætninger med rådgivningsaftale hvor det er lovpligtigt, dels i forbindelse med sanering for Salmonella Dublin. Men også besætninger der ikke er ramt, vil have fordel af at få udarbejdet en smittebeskyttelsesplan, for at undgå udefra kommende sygdomme.

Læs mere om fordelene ved at have styr på smittebeskyttelsen i artiklen ”Smittebeskyttelse er ikke til at komme uden om” (indsæt link) fra magasinet Bovilogisk, april 2018

Du kan selv sætte ind for at stoppe smitten i at komme i din besætning ved disse forholdsregler:

Intern smittebeskyttelse: undgå at flytte smitte rundt inden for besætningen mellem aldersgrupper og staldafsnit. Smitterisikoen reduceres ved at:

 • Håndtere raske dyr før syge.
 • Håndtere de yngste dyr først.
 • Vaske støvler mellem staldafsnit og inden, der trædes op på foderbordet.
 • Undgå at redskaber og andet udstyr flyttes mellem/anvendes til forskellige aldersgrupper.

Ekstern smittebeskyttelse: undgå tilførsel af smitte til besætningen/mellem besætninger. Smitterisikoen reduceres ved at:

 • Sikre hygiejneforholdsregler ved besøgende (skiftestøvler og kittel eller desinfektion hvis det føres ind/ud, håndvask efter besøg).
 • Sikre at evt. indkøb af dyr kun sker fra besætninger med mindst samme sundhedsstatus.
  • Check besætningers sundhedsstatus
  • Spørg altid ind til status for: Mycoplasma, Salmonella, Paratuberkulose, B-streptokokker, Staph, Aureus og digital dermatitis
 • Minimere/undgå al flytning af dyr:
  • Dyrskuer: Udstil altid kun RASKE dyr og minimer kontakt med dyr fra andre besætninger.
  • Vognmanden afhenter/afleverer dyr, så langt fra besætningens dyr som muligt.
 • Sørge for grundig rengøring af maskiner, hvis disse deles af flere besætninger.

Dyrlæger & Ko opfordrer til, at der er skiftestøvler (sikkerhedsstøvler i forskellige størrelser), kittel, børste og sæbe til støvlevask, støvledesinfektion og evt. medicinkasse til rådighed for dyrlægen og andre besøgende, så eventuel smitte ikke føres ind i eller videre fra din besætning.

Smittebeskyttelse

Denne hjemmeside bruger cookies
Benyttes til at gemme valg på hjemmesiden.
I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger