Produktion

Er du utilfreds med tilvæksten hos dine kalve, er malkerobotten ikke effektiv nok, får du ikke nok ud af foderet? Spørgsmål er der nok af i en moderne kvægbesætning og hos Dyrlæger & Ko kender vi mange af de rigtige svar.

Tiltag indenfor ydelse/produktion kan bidrage ganske meget på bundlinjen.

Eksempler på ydelser:

  • Mælkeydelse og kvalitet
  • Effektiv udnyttelse af malkerobot
  • Vurdering af foderplaner
  • Opdræt af kalve – overvågning
  • Tilvækst kalve/kvier
  • Fodereffektivitet (ydelse/sundhed)
  • Goldko-management
  • Repro-management
Produktion

Denne hjemmeside bruger cookies
Benyttes til at gemme valg på hjemmesiden.
I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger