Økologiske besætninger

Mange økologiske besætninger har kun de lovpligtige årlige dyrlægebesøg, hvor historikken i produktionen og besætningens sundhedstilstand gennemgås en til to gange årligt.

Men skal der arbejdes effektivt og seriøst med forebyggelse, vil der være behov for månedsbesøg eller mere; gerne i samarbejde med eventuel fodringsrådgiver eller andre relevante fagpersoner.

En modul 1 sundhedsrådgivningsaftale giver fordele i en økologisk besætning:

 • Mere effektiv og målrettet rådgivning
 • Bedre sparring og rettidig indgriben i besætningen.
 • Kan højne produktiviteten i de fleste besætninger.

Vi kan som dyrlæger yde rådgivning tilpasset den enkelte besætnings ønsker og udfordringer. Mulige emner kan være:

 • Nykælvertjek – er koen kommet godt fra start?
 • Redproduktionkontrol
 • Optimering af yversundhed – udpegning af de rigtige dyr til behandling.
 • Optimering af klovsundhed og velfærd.
 • Optimering af kalvesundhed – med en modul 1 aftale åbnes mulighed for ejerbehandling af kalve med Coccidiose og Cryptosporidiose.
 • Forår: Planlægning af græsmarken, herunder drivveje.
 • Sommer: Opfølgning på ungdyr – især mht. græsmarks parasitter.
 • Vaccinationsprogrammer
 • Lovgivning

Læs mere om sundhedsrådgivning og case i artiklen ”Økologiske besætninger vinder på mere rådgivning” fra magasinet Kvæg, december 2018: Magasinet Kvæg, december 2018

Økologiske besætninger

Denne hjemmeside bruger cookies
Benyttes til at gemme valg på hjemmesiden.
I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger