Case: Overdosering med medicin.

En kødkvægsavler henvendte sig til praksis fordi to årings Gallowaykalve i hans
besætning var blevet blinde med få dages mellemrum. Kalvene gik i en flok på cirka
halvtreds kalve i samme alder. De blev fodret med wrapensilage, frøgræshalm og
mineraler.


Kalvene havde ved undersøgelsen ingen symptomer udover blindheden – normal
temperatur, åd og drak og opførte sig normalt udover den forvirring, som pludselig
blindhed medfører. Undersøgelse af øjnene viste, at der ingen pupilreflex var og
nethinden så normal ud på begge kalve.


Sygdom i øjnene hos kvæg er ikke et stort felt i kvægpraksis men de diagnoser der lå
lige for som B-vitaminmangel (thiaminmangel) eller hjernebetændelse kunne snart
udelukkes. Mere sjældne diagnoser som A-vitamin mangel, arvelige sygdomme eller
virusbetinget hjernebetændelse virkede usandsynlige.


Dyrene i besætningen bruges til naturafgræsning og behandles hver vinter mod
leverikter. Flokken her var blevet behandlet med Closamectin Pour-on cirka en uge
før den første kalv blev blind. Det indeholder closantel og det er velbeskrevet, at det
kan medføre blindhed ved overdosering. Blindheden er varig og synet vender ikke
tilbage.


Kalvene er med al sandsynlighed blevet overdoseret med Closamectin og har
udviklet blindhed på grund af det. Closantel kan give skader allerede ved en
overdosering på en halv gang dvs. 150% af dosis.
Forskellige forhold har tilsammen udløst den giftige effekt af closantel.
Besætningsejeren har skønnet vægten af kalvene forkert ved behandlingen. Kalvene
var blevet klippet på ryggen lige før behandlingen så pour-on midlet fik god kontakt
med huden og er blevet hurtigt og effektivt optaget i kroppen. Kalvene var i middel
huld og da closantel bindes til fedtvæv blev koncentrationen i nerve- og hjernevæv
relativt højere end hvis der havde været mere fedt på kroppen.


Forhold at være opmærksom på:
• Det kan være svært at skønne vægten på kreaturer. Et målebånd kan være
nyttigt, hvis dyret er samarbejdsvilligt.
• Dyr, der er under middel i huld, er i større risiko for at blive overdoseret.
• Mængden af anvendt medicin skal være korrekt. Det er ikke særligt præcist at
måle medicinen af i ”boblen” på medicinflasken. Der fås doseringpistoler til
pour-on midler, som er mere præcise.
• Man skal ikke behandle med pour-on midler på nyklippede dyr pga. den
forøgede absorptionshastighed.
• Der er risiko for at dyrene slikker midlet af hinanden efter behandlingen og
dermed optager en større mængde closantel end tilsigtet. Det kan være svært
at undgå under praktiske forhold. I den forbindelse skal man være
opmærksom på at ubehandlede dyr kan slikke midlet af behandlede dyr og
dermed blive underlagt samme tilbageholdelsestid som de behandlede.


Der findes alternativer til pour-on midler til indgift gennem munden eller injektion
men de kræver mere håndtering af dyrene. Midlet Tribex med det virksomme stof
triclabendazol har virkning på alle stadier i ikternes udviklingscyklus - modsat alle
andre midler som kun virker på voksne ikter - men den skal gives munden og det
kræver fanggitter eller håndteringsboks og en egnet drenchgun.


Hændelsen her viser, hvor vigtigt det er at anvende medicin efter anvisningerne,
fordi konsekvenserne kan være alvorlige ved forkert brug.

Skrevet af Ole Møller Dittmer - Kvægdyrlæge Trehøje Landdyrlæger

 

Case: Overdosering med medicin.

Denne hjemmeside bruger cookies
Benyttes til at gemme valg på hjemmesiden.
I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger