Den Grønne Trepart - respons fra Dyrlæger & Ko

Den Grønne Trepart landede den 25. juni

Det er en stor og vigtig aftale, der landede mellem Regeringen og parterne i den grønne trepart (Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening). 

Aftalen skal, når den er stemt igennem Folketinget, udgøre det langsigtede grundlag for en historisk grøn omstilling af Danmarks fødevare- og landbrugsproduktion. Men det er også en aftale, der giver plads og incitament til at drive de nødvendige forandringer i hele sektoren.

For det er fuldstændigt rigtigt set, at en aftale med et ensidigt fokus på en flad CO2 beskatning, som vi har set det i industrien, ville have lagt ekstra pres på de producenter, der ønsker at bidrage med mere natur, økologi eller mere fokus på dyrevelfærd. I stedet har vi fået en løsning, hvor landmænd, der yder en ekstra indsats hele vejen rundt om besætningen også belønnes for det. Og lige netop den del, har vi lagt stor vægt på i vores snakke med de danske aktører. Treparten skal give plads til omstilling og diversitet.

Nogle af de mere konkrete tiltag fra aftalen er:

✅ CO2-afgift indføres i dansk landbrug med et niveau på 120 kr./tons CO2 fra 2030
✅ Støtte til rejsning af 250.000 hektar ny skov frem mod 2045
✅ Støtte til udtagning af 140.000 hektar kulstofrige lavbundsjorde inkl. randarealer frem mod 2030

Der afsættes et historisk højt beløb på omtrent 40 mia. kr. til indsatserne i Danmarks Grønne Arealfond. Og oven i aftalen har Novo Nordisk Fonden givet tilsagn om økonomisk støtte på 10mia. kr. 

Vores opgave i Dyrlæger & Ko og VetSalus er i denne sammenhæng at støtte og rådgive vores kunder og partnere bedst muligt i deres grønne omstilling. Så vi i Danmark fortsat producerer verdens bedste fødevarer imens vi sikrer dyrevelfærden og bæredygtigheden i produktionen.

Hjertekalve

Denne hjemmeside bruger cookies
Benyttes til at gemme valg på hjemmesiden.
I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger