Dyrlæger har et stort aftryk på dyrevelfærden

60 dyrlægestuderende fra hele verden diskuterede på Københavns Universitet hvordan One Health kan bidrage til at højne dyrevelfærd i verden.

Dyrevelfærd og bæredygtighed var i centrum for diskussionerne under den nyligt afholdte workshop “A Veterinary Approach to Sustainable Food and Farming”. Workshoppen, som blev afholdt på Københavns Universitet af IVSA (International Veterinary Students Association). Kongressen for de internationale dyrlægestuderende var arrangeret af den danske gren af den internationale organisation, VetSalus. 

Det overordnede tema for workshoppen var det komplekse samspil mellem klimaforandringer, landbrug, fødevareproduktion og dyrevelfærd, som kan samles under det koncept, VetSalus kalder One Health. Foran et publikum på 60 dyrlægestuderende, fordelt på to workshops, delte VetSalus ud af viden og erfaringer indhentet på flere kontinenter.  

-Vi udforskede udfordringerne skabt af klimaforandringer og landbrug og dykkede ned i problemerne omkring fødevareproduktion og dyrevelfærd, og vi sigtede mod at finde innovative løsninger på problemerne, fortæller Rune Friis Kristensen, Executive Officer i VetSalus.

Ifølge VetSalus gennemgår den veterinære industri markante ændringer som følge af forbrugernes krav om etisk og bæredygtig fødevareproduktion samtidig med at der er et stigende krav til at reducere brugen af antimikrobielle midler. 

Dyrlægerne tilpasser sig løbende til en verden, hvor deres roller ofte skifter karakter, hvilket også har konsekvenser for dyrevelfærden. Denne udvikling skaber muligheder for dyrlæger globalt til at spille en afgørende rolle inden for One Health-initiativer, og dyrlægerne kan ifølge Rune Friis Kristensen underbygge en bæredygtig fødevareproduktion gennem organisationer som VetSalus. Derfor rækker VetSalus ud til de unge dyrlægestuderende.

-Det er jo egentlig ret meget i VetSalus ånd at komme ud og aktivere dyrlægerne. Hos VetSalus vil vi gerne ud og fange de unge dyrlæger, fordi de er vigtige for fremtiden, forklarer Rune Friis Kristensen.

Det var en mission som tilsyneladende lykkedes for VetSalus med workshoppen på Københavns Universitet.

 

Vigtigt at række ud

En af de internationale dyrlægestuderende som deltog i workshoppen er Marta Masserdotti, som er formand for den italienske afdeling af IVSA, og for hende var det en lærerig oplevelse at deltage i workshoppen.

-Jeg har en virkelig stor interesse i One Health, og vores rolle som dyrlæger i denne bevægelse er meget vigtig. Jeg tror, det er meget vigtigt at vi lærer mere om det, når vi tænker på den virkelighed vi lever i lige nu. Der er det meget betydningsfuldt, at der er firmaer som rækker ud til de unge. Det er med til at bidrage til ideen om, at der er virksomheder som tager ansvar, forklarer Marta Masserdotti.

Et af de vigtige elementer ved One Health-paradigmet hos VetSalus, er, at menneskeheden skal tage ansvar for vores verden, da mennesker, dyr og økosystemet er bundet sammen. Og det blev på VetSalus danske workshop for Marta Masserdotti gjort klart, at One Health handler om at række ud, og selv tager hun imod invitationen til et bredt samarbejde..

-Det jeg har lært over det seneste år, er, hvis man tænker på medicinstuderende eksempelvis, at vi alle er på forskellige stadier når det kommer til One Health. Vi kender til det, men det er kun starten på rejsen. Derfor tror jeg, at det er vigtigt at vi bliver ved med at lære om det, fortæller Marta Masserdotti.

 

Forskellige perspektiver

One Health er en kompliceret størrelse. Der er mange forskellige vinkler og mekanismer, som forskellige grene kan have indflydelse på. Derfor er Marta Masserdotti glad for, at hun kunne opleve en konference og workshop med folk forskellige nationale baggrunde.

-Der er jo folk fra hele verden samlet her, så der er mange forskellige perspektiver på emnet. Jeg har min måde at advokere for One Health på, så at snakke med folk fra helt andre nationer har været lærerigt. Og hvis man fokusere på workshoppen, så præsenterede de os for en masse spændende kilder, siger Marta Masserdotti.

Hos VetSalus er man også ganske tilfreds med responsen på workshoppen. Rune Friis Kristensen tror på, at de dyrlægestuderende har taget en masse viden med fra dagen.

-Jeg tror de fik øjnene op for hvor stort et aftryk man har som dyrlæger. Og så har vi også fået flere henvendelser fra dyrlægestuderende, som gerne vil ud og lave lokale samarbejder, fortæller Rune Friis Kristensen.    

Dyrlæger har et stort aftryk på dyrevelfærden

Denne hjemmeside bruger cookies
Benyttes til at gemme valg på hjemmesiden.
I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger