NYHED I DMS: BESÆTNINGSFLOW

Hvad kan du bruge oversigten til?

I den perfekte verden kommer alle kælvninger jævnt fordelt over året. En jævn kælvningsfordeling giver en ligelig fordelt arbejdsbyrde og ens belastning på de forskellige staldafsnit over hele året.

Men; da dette sjældent er tilfældet i virkeligheden, kan det være en god ide at kende de næste ugers fordeling af dyr i de forskellige staldafsnit. Det gælder ikke kun mellem malkende og goldkøer, men også om der er mange eller få spædkalve og hvordan er fordelingen mellem unge og gamle køer.

Når du kender fordelingen af dyr og arbejdsopgaver, kan den kommende tids opgaver tilpasses herefter. Det samme gælder evt. tilpasninger af staldafsnit ift. fordelingen af dyr eller justeringer på hvordan dyrene skal fordeles for at kunne udnytte kapaciteten optimalt til den kommende tids produktion.

 

Sådan finder du oversigten

Oversigten findes i ”Analyse og lister” / ”Analyseudskrifter” / ”Basisoplysninger” / ”Besætningsflow”. Nederst i oversigten kan der vælges mellem malkende, goldkøer og kælvninger. 

Besætningsflow i DMS
Besætningsflow i DMS

Denne hjemmeside bruger cookies
Benyttes til at gemme valg på hjemmesiden.
I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger