Objektiv og faktabaseret rådgivning om dyrevelfærd

VetSalus er en organisation bestående af dyrlæger verden over, der forbinder landmænd, fødevareproducenter og detailhandlen med lokal dyrelægefaglig ekspertise. Målet er at fremme dyresundhed og dyrevelfærd i en bæredygtig sammenhæng, der gavner hele værdikæden globalt. Ved at fokusere på fakta om dyrenes trivsel hjælper VetSalus med at informere forbrugere, virksomheder og politikere om dyrevelfærd i fødevareproduktionen.

 

Dyrevelfærd i fødevareproduktionen

Uanset om man er landmand eller supermarkedskæde, er det vigtigt at tage ansvar for de produkter, man leverer. Specielt når det handler om produkter, der involverer dyr, er det afgørende at forstå produktionssystemerne og deres indvirkning på dyrene. Valget i køledisken har direkte konsekvenser for dyrevelfærd på marker og i stalde. VetSalus hjælper med at skabe bevidsthed om disse forhold og understreger vigtigheden af ansvarlige valg.

 

VetSalus er dedikeret til at rådgive dyrlæger, virksomheder og organisationer om dyrevelfærd baseret på dyrenes aktuelle sundhedstilstand. Forbrugerne skal sikres faktabaseret viden og have et solidt og dyrlægefagligt grundlag for at træffe ansvarlige beslutninger ved køledisken.

 

Rådgiverne hos VetSalus er dyrlæger, der ikke er bundet til store kommercielle aktører som slagterier, mejerier eller politiske organisationer. Dette sikrer, at rådgivningen er objektiv og faktabaseret omkring dyrevelfærd. VetSalus tror på, at organisationen kan styrke dyrevelfærden ved at gøre viden om dyrenes liv og forhold i produktionen synlig og let tilgængelig.

 

Udbredelse af dyrevelfærdsviden

I dag er det primært kød- og mejeribranchen, der informerer forbrugere og detailhandlen om dyrevelfærd i produktionen. VetSalus stiller dyrlægekompetencer fra en bred kreds til rådighed og tager aktivt del i at øge bevidstheden om dyrevelfærd. Dyrlægerne hos VetSalus er forpligtede til at støtte dyrenes ve og vel så godt som muligt, hvilket sikrer et højt niveau af engagement og ekspertise.

 

VetSalus har også en vigtig filantropisk mission, hvor afkastet fra det internationale dyrlægesamarbejde anvendes til at udvikle og uddanne dyrlæger i udviklingslande. Dette bidrager til at øge fokus på dyrevelfærd overalt på kloden. Missionen i Skandinavien er at fremme fokus på dyrevelfærd i bæredygtighedsdiskussioner, for den mest klimavenlige produktion varetager ikke altid dyrenes bedste trivsel og derfor er det vigtigt at integrere den dyrlægefaglige tilgang til fødevareproduktionen, både i detailhandlen og hos politikerne.


Læs mere om VetSalus her: https://vetsalus.com/

Objektiv og faktabaseret rådgivning om dyrevelfærd

Denne hjemmeside bruger cookies
Benyttes til at gemme valg på hjemmesiden.
I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger