Pink Eye skal behandles tidligt

Infektionen starter med, at øjet løber i vand, og på grund af smerter misses der med øjnene. På dette stadium er det en meget aktiv infektion, hvor tårevæske og flåddet fra øjet indeholder store mængder af bakterier.

Senere i forløbet er immunforsvaret aktiveret. Det bekæmper aktivt infektionen, og smitten er derfor meget mindre.

Hvis der er et fremmedlegeme i øjet såsom pollen, støv eller mindre plantedele, vil immunforsvaret forsøge at fjerne det. Dette øger tåreproduktionen og tiltrækker fluer, der kan være vektor for de patogene bakterier.

"For 30 år siden var Pink Eye lokaliseret til enkelte dyr og altså ikke smitsomme, som vi ser nu."

 

Senere i forløbet kommer der en karakteristisk rød boble centralt på hornhinden. Øjet vil fra denne blære forsøge at bekæmpe infektionen. Det er denne bekæmpelse, som udløser hvidfarvningen af hornhinden og eventuelt linsen.

Smitteudskillelsen i denne fase er meget mindre end i den tidlige fase, hvor øjet løber i vand. Behandling med antibiotika er derfor mest effektiv i den tidlige fase.

Når først øjet er hvidt og uigennemsigtigt, er effekten af antibiotikabehandlingen mindre effektiv. Dels udskilles der antistoffer, så kvien selv bekæmper infektionen, dels er enkelte bakterier trængt ind i hornhinde og linse, hvor det er svært at opnå antibiotikakoncentrationer, der er effektive mod bakterierne.

Disponerende faktorer er:

- Støv

- Stærkt sollys

- Fluer

- Agner eller tidsler

Bakterierne der fremkalder sygdomskomplekset tilhører næsten alle Moraxella.

Hos Moraxelle bovis er 40 procent af udenlandske isolater resistente for penicillin, for Moraxella ovis er det 18 procent, og for Moraxella bovoculi er det 9 procent.

Udover resistens mod penicllin er der enkelte isolater, der er resistente mod Tetracyklin. Ellers er der ikke rapporteret resistens.

Behandlingen i Danmark er typisk Penovet i musklen – eventuelt suppleret med smertestillende NSAID. Hvor meget af dette der udskilles i tårevæsken, har jeg ikke kunnet finde, men øjenbetændelse hos mennesker og hobbydyr behandles lokalt med øjendråber/salve. Dette sikrer en meget høj koncentration af antibiotika, hvor det skal bruges.

Udenlandske (amerikanske) artikler skriver, at den bedste behandling er deponering af en lille smule antibiotika under slimhinden i øjet, som så vil frigives over en lang periode.

For 30 år siden, da jeg startede som dyrlæge, var der enkelte øjenbetændelser, som kunne minde om Pink Eye, men de var lokaliseret til enkelte dyr og altså ikke smitsomme, som vi ser nu, hvor en flok kvier står med øjenflåd samtidig. 

Smittevejen kan være:

- Direkte, hvor to dyr har direkte kontakt.

- Vektorbåren, hvor fluer flyver fra et dyr til et andet. Specielt i den akutte fase vil der være mange bakterier i tårevæsken, og det er derfor nemt for fluerne at overføre bakterien til det næste dyr.

- Indirekte overførsel hvor et inficeret dyr afsætter tåresektret med bakterier på vegetation eller inventar, som så kan overføres til det/de næste dyr.

Forebyggelsen har primært taget sigte på fluedelen. Det gælder både, hvis problemet har været indendørs og udendørs. Men den indirekte overførsel er mindst lige så vigtig.

Udendørs:

- Fluebekæmpelse for at minimere risikoen for vektorbåren overførsel af bakterier.

- Afpudsning af græsningsarealer, herunder siv, for at mindske den indirekte overførsel, hvor der er afsat smitstof på et siv/strå, som så kan inficere et andet dyr. I forbindelse med afpudsning bør det ske, så plantemateriale ikke kommer i kontakt med øjet og medfører en irritation af dette.

- Den direkte kontakt er en del af dyrenes sociale aktivitet og bør derfor ikke begrænses.

Indendørs:

- Fluebekæmpelse.

- Overvej hvordan der strøs, så støv og plantedele i øjnene begrænses, støv eller partikler fra strømaskinen giver anledning til øget tåreflåd, der virker som fluepapir og tiltrækker fluer og øger risikoen for vektorbåren overførsel.

- Den direkte kontakt mellem dyr er en del af deres sociale adfærd, og bør derfor ikke begrænses.

Der har gennem mange år været forsket i udvikling af en effektiv vaccine, men det er ikke kommet til et gennembrud endnu.

Det er vigtigt, at afgræsningsarealer holdes trimmede, så siv og strå ikke er et reservoir for bakterier og fluer. Behandling med fluemiddel, helst inden det første dyr er inficeret, så den vektorbårne overførsel elimineres.

Behandling med antibiotika bør ske så tidligt som muligt i forløbet, da den dels et mest effektiv her og skader på hornhinden forbygges.

Af kvægfagdyrlæge - Michael Graves Kristensen, BoviCura, medlem af Dyrlæger & Ko

Denne hjemmeside bruger cookies
Benyttes til at gemme valg på hjemmesiden.
I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger